Software Solution Provider FEOS Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về Software Solution Provider FEOS sự kiện của Hệ thống, ERP Mã nguồn Mở.

Cài Ứng dụng

CRM
Theo dõi tiềm năng & đóng cơ hội
Website
Enterprise website builder
Dự án
Tổ chức và lên kế hoạch dự án của bạn
Hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá đến hóa đơn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Điểm danh
Theo dõi điểm danh nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi phễu tuyển dụng của bạn
Chi phí
Gửi, xác nhận và lập lại hóa đơn chi phí nhân viên
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Nghỉ phép
Cấp phép và theo dõi xin phép
Thảo luận
Chat, cổng mail và các kênh riêng
Chat Trực tiếp ở Website
Trò chuyện với khách truy cập website của bạn
Lịch
Lên lịch họp nhân viên
Blog
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Việc làm Trực tuyến
Quản lý quy trình tuyển dụng trực tuyến
Chat Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập website của bạn