Ứng dụng Di động

Tích hợp các ứng dụng di động tùy chỉnh phù hợp.

Kinh nghiệm trong triển khai phần mềm ERP tích hợp ứng dụng

Chúng tôi nắm bắt được nhu cầu của khách hàng & người dùng cuối!

Một trong những phần rất khó khi triển khai một ứng dụng là nắm bắt được các mô hình kinh doanh của khách hàng và chuyển đổi chúng thành ứng dụng hoàn thiện tính năng và thân thiện với người dùng.

Chúng tôi đã làm được nhiều hơn thế. Chúng tôi có thể cùng phát triển ý tưởng với khách hàng ngay cả khi họ chỉ có một ý tưởng rất sơ khởi về lĩnh vực kinh doanh của họ. Chúng tôi thảo luận, phát triển những ý tưởng này với khách hàng của chúng tôi và bổ sung vào các logic để làm cho nó trở nên khả thi & có thể triển khai thành công cho khách hàng cũng như những người dùng cuối.

Chúng tôi có thể chuyển đổi ý tưởng của khách hàng sang các thiết kế phác thảo và màn hình đồ họa trực quan hóa các mô hình hoạt động trước khi tiến hành triển khai dựa trên quy trình kinh doanh đã xác định cùng với khách hàng của chúng tôi.

Một số ứng dụng điển hình mà FEOS đã triển khai

 

Ứng dụng di động:

Đặt Vé Xem phim

FEOS xây dựng ứng dụng này cho một trong các khách hàng của chúng tôi - Galaxy Cinema. Ứng dụng này tích hợp và tương tác với hệ thống lõi đặt vé Vista gồm 2 phần:

- Lõi đặt vé xem phim Vista
- Lõi CRM Vista 

FEOS • Văn bản và Hình ảnh

Ứng dụng di động:

Giao Hàng Trực Tuyến

FEOS sử dụng giải pháp ERP tích hợp ứng dụng di động Giao Hàng Trực Tuyến để giúp khách hàng của chúng tôi có thể giao thức ăn từ hệ thống hàng trăm cửa hàng tại Việt Nam.

Hệ thống gồm phần mềm ERP tích hợp ứng dụng:

- Ứng dụng người dùng

- Ứng dụng cửa hàng

- Ứng dụng nhân viên giao hàng

Với 2 Nền tảng: iOS & Android


FEOS • Hình ảnh và Văn bản