Giải pháp ERP

Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Hệ thống quản lý nhân sự là gì?

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Quản lý nhân sự là quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hợp lý và hiệu quả. Phần mềm quản trị nhân sự là giải pháp phần mềm được thiết kế để giúp doanh nghiệp giám sát quy trình sử dụng nhân sự để tối ưu hóa và phát huy được sức mạnh nguồn nhân lực của chính mình.

Những khó khăn doanh nghiệp gặp phải trong quản trị nhân sự

Quản lý nhân sự là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động lớn bởi công tác quản lý phức tạp và không sử dụng một phần mềm quản trị nhân sự phù hợp. Vấn đề nghiêm trọng nhất và ảnh hưởng trực tiếp nhất tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt nhận sự. Việc không đánh giá đúng mức độ quan trọng của việc quản lý nhân sự dẫn đến tình trạng bất mãn trong nhân viên, tăng tỉ lệ luân chuyển lao động (tỉ lệ nghỉ việc cao), thiếu hụt nhân tài.

FEOS • Văn bản và Hình ảnh

Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS gồm những chức năng gì?

  Quản lý chi tiết thông tin nhân viên theo nhiều lớp

Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, dữ liệu nhân viên có thể được phân nhiều nhóm khác nhau phù hợp với nhu cầu quản lý và nhu cầu quyền truy cập của người sử dụng. Theo đó, phân hệ phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS phân dữ liệu nhân viên thành các nhóm như: thông tin cá nhân; thông tin nội bộ doanh nghiệp; quan hệ gia đình; thành tựu đạt được trong công viêc; lịch sử làm việc; học vấn … Việc tổng hợp hoặc phân nhóm dữ liệu không bị giới hạn và tùy vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

  Quản lý tuyển dụng

Đối với các doanh nghiệp có mức độ luân chuyển công việc cao, phần mềm quản lý nhân sự của FEOS cho phép tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của từng phòng ban trong doanh nghiệp. Việc xác định tiêu chí tuyển chọn ứng viên, theo dõi hồ sơ ứng viên, truy xuất kết quả tuyển dụng, phân công phỏng vấn được cập nhật liên tục và cho phép truy xuất tức thì khi có nhu cầu.

  Quản lý chấm công

Phần mềm quản trị nhân sự của FEOS cho phép tích hợp với các máy chấm công. Nhà quản trị doanh nghiệp chỉ sử dụng một hệ thống duy nhất để giám sát người lao động. Phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cũng cho phép quản lý tăng ca tự động giúp giảm tải công việc cho doanh nghiệp tại các cơ sở sản xuất nhiều lao động.

  Quản lý trả lương

Phân hệ phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS đáp ứng đầy đủ bất kỳ phương pháp tính lương nào của doanh nghiệp. Phần mềm cho phép doanh nghiệp xây dựng chính sách lương (bao gồm tất cả các khoản phụ cấp), thưởng tuân thủ luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội cùng những quy định khách đối với việc trả lương cho nhân viên. Việc tính lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội của từng nhân viên sẽ được tính tự động căn cứ vào chính sách lương, thời gian làm việc thực tế, tăng ca (áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất), kết quả làm việc (KPI) … Việc áp dụng phân hệ phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS vào việc tính lương sẽ giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho bộ phận nhân sự và kế toán tiền lương của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

  Quản lý nghỉ phép

Việc cấp số ngày nghỉ phép sẽ được thực hiện tự động theo chính sách của từng doanh nghiệp. Việc phê duyệt nghỉ phép sẽ được thực hiện tuần tự theo cấu trúc quản lý của doanh nghiệp thông qua phần mềm quản trị nhân sự.

  Quản lý đánh giá nhân viên (KPI)

Phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cho phép xác lập các chỉ số đánh giá nhân viên. Các chỉ số sẽ được cập nhật liên tục để theo dõi đánh giá kết quả làm việc của từng cá nhân. Doanh nghiệp có thể đưa ra những cách thức động viên hợp lý tức thời để khuyến khích và giữ chân người lao động.

FEOS • Văn bản và Hình ảnh
FEOS • Văn bản và Hình ảnh
FEOS • Văn bản và Hình ảnh

Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP do FEOS cung cấp mang lại những lợi ích nào?

  Giảm tải công việc cho bộ phận nhân sự và tăng năng suất lao động

Việc sử dụng phần mềm quản lý nhân sự giúp tự động hóa nhiều công việc hàng ngày của bộ phận hành chính nhân sự. Do đó phần mềm quản trị nhân sự sẽ giúp năng suất lao động cho doanh nghiệp.

  Tăng khả năng giám sát và quản trị

Người quản lý được cập nhật thông tin chính xác, liên tục và tức thì. Thông qua các số liệu tổng hợp qua phần mềm quản lý nhân sự, ban điều hành có thể phân tích, điều chỉnh quy trình, phân bổ nguồn nhân sự hợp lý.

  Giảm tỉ lệ luân chuyển công việc (giảm tỉ lệ nghỉ việc)

Phân hệ phần mềm quản lý nhân sự trong bộ giải pháp phần mềm ERP do FEOS cung cấp giúp kết quả làm việc của nhân viên được đánh giá nhanh chóng và công bằng. Người quản lý có cái nhìn chính xác và khen thưởng kịp thời các cá nhân suất sắc. Qua đó, doanh nghiệp giảm được tỉ lệ luân chuyển công việc (giảm tỉ lệ nghỉ việc) và giữ được nhân tài..

  Phân quyền và bảo mật

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, việc tiếp cận các thông tin trong phân hệ phần mềm quản lý nhân sự do FEOS cung cấp sẽ được phần quyền nhiều lớp. Việc phân quyền đầy đủ sẽ giúp tăng khả năng bảo mật thông tin của doanh nghiệp đối với từng nội dung được phép truy cập..

  Linh động và sẵn sàng cho việc nâng cấp, kết hợp, mở rộng trong tương lai

Phần mềm quản lý nhân sự của FEOS là một phân hệ trong tổng thể giải pháp ERP. Do vậy khả năng mở rộng và kết hợp với các phân hệ khác trong tương lai hoàn toàn không bị giới hạn. Nền tảng ERP giúp hệ thống đáp ứng được mọi nhu cầu cải tiến, điều chỉnh và mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự do FEOS cung cấp phù hợp với những loại hình doanh nghiệp nào?

  Phân hệ phần mềm quản lý nhân sự do FEOS cung cấp phù hợp với:

Các doanh nghiệp có sử dụng lực lượng lao động lớn như các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh phụ thuộc, các nhà máy sản xuất có nhiều công nhân hoặc các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý và giữ chân người lao động.