Giải pháp ERP

Phần Mềm Quản Lý Kho

Hệ thống quản lý kho là gì?

Hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System) là giải pháp phần mềm quản lý kho được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý kho hàng của doanh nghiệp nhằm thực hiện các chức năng kiểm soát và theo dõi việc chuyển giao, lưu trữ hàng hóa. Phần mềm quản lý kho nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện về tình hình và hoạt động của kho hàng theo thời gian thực. Việc sử dụng phần mềm quản lý kho giúp kiểm soát hoạt động của nhân viên tại kho cũng như hỗ trợ việc lập kế hoạch hàng ngày cho người quản lý.

FEOS • Văn bản và Hình ảnh
FEOS • Hình ảnh và Văn bản

Những khó khăn doanh nghiệp gặp phải trong quản lý kho

Quản lý kho hàng (quản lý xuất nhập tồn) là một trong những vấn đề được quan tâm tại các doanh nghiệp bởi công tác quản lý còn hạn chế và không sử dụng một phần mềm quản lý kho phù hợp. Vấn đề nghiêm trọng nhất và ảnh hưởng nhất tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là tình trạng thâm hụt hàng hóa (tồn kho ảo). Việc không kiểm soát được hàng hóa trong kho do sự thiếu đồng bộ thông tin và sai sót trong cập nhật số liệu. Sự thiếu hụt một hệ thống phần mềm quản lý kho thích hợp cũng dẫn đến việc không duy trì được mức tồn kho hợp lý dẫn đến thiếu hụt hàng hóa trong kinh doanh hoặc tồn đọng vốn lớn tại kho.

Giải pháp phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS gồm những chức năng gì?

  Quản lý chi tiết thông tin sản phẩm theo nhiều lớp

Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, dữ liệu thông tin sản phẩm có thể được phân nhiều nhóm khác nhau phù hợp với nhu cầu quản lý và nhu cầu quyền truy cập của người sử dụng. Theo đó, phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS phân dữ liệu sản phẩm thành các nhóm như: nhóm dữ liệu về hình ảnh sản phẩm; nhóm dữ liệu về thông tin, tài liệu của sản phẩm; nhóm dữ liệu nhà cung cấp và báo giá của sản phẩm; nhóm dữ liệu quản trị nội bộ doanh nghiệp về sản phẩm bao gồm mã số sản phẩm, hạn mức tồn kho, người phụ trách … Việc tổng hợp hoặc phân nhóm dữ liệu sản phẩm không bị giới hạn và tùy vào nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

  Quản lý giá mua, giá bán của từng đối tượng (nhà cung cấp, khách hàng) cho từng sản phẩm cụ thể

Phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cho phép truy xuất lịch sử báo giá, ghi nhận chính sách giá của từng nhà cung cấp và so sánh giá của các nhà cung cấp đối với từng sản phẩm cụ thể.

  Xác lập hạn mức tồn kho tối thiểu

Việc xác lập mức tồn kho tối thiểu nhằm giúp doanh nghiệp cung ứng hàng hóa kịp thời, tránh thiếu hụt hàng khi có các trường hợp phát đồng thời vẫn duy trì hạn chế chi phí tồn kho. Phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cho phép ấn định hạn mức tồn kho. Hệ thống sẽ căn cứ vào hạn mức này để nhắc nhở lịch nhập hàng và số lượng cần nhập để duy trì hạn mức tồn kho cần thiết.

  Quản lý lịch nhận hàng và lịch giao hàng

Phân hệ phần mềm quản lý kho của FEOS cho phép xác định trước kế hoạch giao và nhận hàng chính xác. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở và cảnh báo nhân viên phụ trách khi đến hạn nhằm tránh chậm trễ hoặc sai sót khi thực hiện giao nhận hàng hóa.

  Quản lý đa kho

Phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cho phép doanh nghiệp xác lập quy trình nhiều kho (bao gồm cả các kho ảo nhằm phục vụ quản lý nội bộ và các kho vật lý như kho tại các chi nhánh). Việc quản lý lưu chuyển hàng hóa giữa các kho được tổng hợp chính xác, dễ dàng và tức thời. Qua đó, doanh nghiệp có thể điều động hàng hóa giữa các kho chính xác, thông suốt và ngay lập tức.

  Quản lý truy vết hàng hóa

Đối với một số doanh nghiệp tồn trữ các hàng hóa đặc thù, việc quản lý số batch của từng mặt hàng đặc biệt quan trọng nhằm trách xảy ra tình trạng hàng quá hạn. Phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP do FEOS triển khai đáp ứng nhu cầu này của doanh nghiệp. Chức năng này của phân hệ phần mềm quản lý kho cũng phục vụ nhu cầu truy vết nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất.

FEOS • Hình ảnh và Văn bản
FEOS • Hình ảnh và Văn bản
FEOS • Hình ảnh và Văn bản

Giải pháp phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP do FEOS cung cấp mang lại lợi ích gì?

  Lập kế hoạch làm việc hiệu quả tại kho

Việc sử dụng phần mềm quản lý kho giúp xây dựng kế hoạch làm việc hàng ngày tại kho như: xác định thứ tự ưu tiên, lập lịch giao nhận hàng hóa, điều phối nguồn lực và phân bổ phương tiện hợp lý để đảm bảo cho quá trình vận chuyển đạt hiệu quả cao nhất..

  Tăng khả năng giám sát và quản trị

Người quản lý được cập nhật thông tin chính xác, liên tục và tức thì. Thông qua các số liệu tổng hợp qua phần mềm quản lý kho, ban điều hành có thể phân tích, điều chỉnh quy trình, xử lý sự cố và tăng hiệu suất công việc tại kho.

  Giảm thất thoát và tối ưu hóa nguồn vốn tại kho

Việc sử dụng chức năng truy vết hàng lỗi, theo dõi theo lô (số batch) để giảm thiểu hàng quá hạn cũng như việc xác lập hạn mức tồn kho tối thiểu giúp doanh nghiệp giảm lượng hàng hư hỏng (quá hạn sử dụng), giảm lượng hàng lưu kho thực tế. Qua đó, phần mềm quản lý kho giúp doanh nghiệp giảm nguồn vốn sử dụng vào lưu kho hàng hóa..

  Phân quyền và bảo mật

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, việc tiếp cận các thông tin trong phân hệ phần mềm quản lý kho do FEOS cung cấp sẽ được phần quyền nhiều lớp. Việc phân quyền đầy đủ sẽ giúp tăng khả năng bảo mật thông tin của doanh nghiệp đối với từng nội dung được phép truy cập.

  Quản lý đa kho

Phân hệ phần mềm quản lý kho trong bộ giải pháp phần mềm ERP của FEOS cho phép doanh nghiệp xác lập quy trình nhiều kho (bao gồm cả các kho ảo nhằm phục vụ quản lý nội bộ và các kho vật lý như kho tại các chi nhánh). Việc quản lý lưu chuyển hàng hóa giữa các kho được tổng hợp chính xác, dễ dàng và tức thời. Qua đó, doanh nghiệp có thể điều động hàng hóa giữa các kho chính xác, thông suốt và ngay lập tức.

  Linh động và sẵn sàng cho việc nâng cấp, kết hợp, mở rộng trong tương lai

Phần mềm quản lý kho của FEOS là một phân hệ trong tổng thể giải pháp ERP. Do vậy khả năng mở rộng và kết hợp với các phân hệ khác trong tương lai hoàn toàn không bị giới hạn. Nền tảng ERP giúp hệ thống đáp ứng được mọi nhu cầu cải tiến, điều chỉnh và mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Giải pháp phần mềm quản lý kho do FEOS cung cấp phù hợp với những loại hình doanh nghiệp nào?

  Phân hệ phần mềm quản lý kho do FEOS cung cấp phù hợp với

Mọi loại hình doanh nghiệp có sử dụng kho để lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là những doanh nghiệp có lưu lượng xuất nhập hàng hóa lớn hoặc phải quản lý một số lượng lớn các chủng loại hàng hóa.