Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo

Phần mềm giải pháp ERP

Giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả,
toàn diện bằng hệ thống phần mềm ERP

Tích hợp thiết bị

Kết nối các thiết bị Internet Vạn Vật (IoT) vào
phần mềm ERP bằng Raspberry Pi theo nhu cầu

Tích hợp di động

Xây dựng các ứng dụng di động kết nối 
với hệ thống ERP theo đặc thù nghiệp vụ

Giải pháp ERP là gì?

FEOS • Hình ảnh và Văn bản

Giải pháp ERP (Enterprise Resource Planning) là một hệ thống sử dụng để hoạch định tài nguyên cho doanh nghiệp. Một hệ thống ERP toàn diện bao hàm tất cả những chức năng cơ bản của doanh nghiệp.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp áp dụng giải pháp ERP hay còn gọi là phần mềm ERP là một giải pháp phần mềm tích hợp những chức năng chung của một tổ chức vào trong một hệ thống phần mềm duy nhất thay vì phải sử dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp riêng lẻ ví dụ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị sản xuất … độc lập với nhau và cùng vận hành song song. Phần mềm ERP giúp cung cấp một hệ thống duy nhất bao gồm tất cả các chức năng liên thông với nhau.

Việc sử dụng phần mềm ERP tạo nên một hệ thống trung tâm giúp quản lý toàn bộ tài nguyên của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng

của việc sử dụng phần mềm ERP

trong quản trị doanh nghiệp

Việc sử dụng giải pháp ERP sẽ giúp tăng năng suất lao động vì các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan.

Một hệ thống ERP duy nhất giúp doanh nghiệp trích xuất được cáo báo cáo với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn. Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận và có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua phần mềm quản trị doanh nghiệp áp dụng giải pháp ERP, các thông tin của doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ, ngay lập tức, và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng ví dụ như ban quản trị, cổ đông, khách hàng, đối tác, …

Ứng dụng ERP cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc tổ chức lại các hoạt động của doanh nghiệp theo các quy trình chuyên nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy việc áp dụng Phần mềm ERP vào doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh.

FEOS • Văn bản và Hình ảnh

 Giải pháp ERP do FEOS cung cấp

Odoo • A picture with a caption
Mỗi giải pháp do  FEOS triển khai là một nhóm phân hệ trong tổng thể giải pháp phần mềm ERP. Do vậy khả năng mở rộng và kết hợp giữa các nhóm phân hệ khác hoàn toàn không bị giới hạn. Nền tảng ERP giúp hệ thống đáp ứng được mọi nhu cầu cải tiến, điều chỉnh và mở rộng của doanh nghiệp trong tương lai.

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Nhân Sự

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Kho

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Sản Xuất

Giải pháp phần mềm
Quản Trị Doanh Nghiệp
Thương Mại

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Dự Án

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Giao Hàng Trực Tuyến

Giải pháp phần mềm
Quản Lý Nghiệp Vụ Chuyên Biệt

Công Ty TNHH Phần Mềm FEOS

Được thành lập tháng năm 2008 với mục tiêu ban đầu nhằm cung cấp các dịch vụ trực tuyến và cung cấp các giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Hiện tại công ty TNHH Phần Mềm FEOS cung cấp giải pháp ERP toàn diện cho các doanh nghiệp bao gồm các chức năng như: quản lý quan hệ khách hàng CRM, quản lý nhân sự (quản trị nguồn nhân lực), quản lý kho (quản lý xuất nhập tồn), quản lý bán hàng, quản trị tài chính, quản lý sản xuất. 

Tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, giải pháp phần mềm ERP do FEOS cung cấp có khả năng cho phép người sử dụng (nhân viên nội bộ doanh nghiệp, khách hàng, đối tác …) truy cập, tương tác thông qua các thiết bị di động nhằm tăng khả năng “cập nhật ngay lập tức” giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.